Ars longa, vita brevis

Ars longa, vita brevis

НГ представя: 90 години от рождението на Васил Чакъров – ЧАК

Ретроспективната изложбата на Васил Чакъров (1934 – 2018), с предоставени от неговите наследници произведения, представя художника в областта на живописта, графиката и рисунката чрез акценти върху водещи цикли в неговото творчество.

Весел ден, 1977 г.

Въпреки дългата си и активна биография, с редица участия в Общите художествени изложби на СБХ през 1970-те и 1980-те, неговото име не е познато на широката публика.

Художникът е от малцината изцяло посветили живота си на изкуството. Чужд на суетата, той живее и твори в Самоков.

Без академично образование, но с вродената си дарба и изключителна ерудиция и висока пластична култура, Васил Чакъров се включва във водещите художествени процеси от края на ХХ век.

Бликове, 1982 г.

Преоткриването на Васил Чакъров се случва през 1990-те.

Самостоятелната му изложба в СГХГ през 1994, в която са събрани за първи път неговите акварели, показва на публиката голям майстор на акварелния пейзаж, вече познат на тогавашната художествена критика.

Останал някак встрани от шумния артистичен поток, той заслужава популяризиране в по-широк мащаб, Васил Чакъров все още очаква полагащата му се професионална оценка.

Откриването на изложбата е на 30 май от 18.00 часа в Двореца. Изложбата ще продължи до 8 септември

Последни публикации