Ars longa, vita brevis

Ars longa, vita brevis

Светлин Русев давал разрешения на художниците да носят бради

 

Александър Лилов, Светлин Русев и Цанко Лавренов (седналият на стола) по време на честване на юбилей на пловдивския художник

Продуцентът на процесите в българското изобразително изкуство преди 10-и ноември и близо 3 десетилетия след това Светлин Русев е издавал бележки пред МВР, за да могат художниците да носят бради.

Художникът Иван Яхнаджиев – 45 години, след като официално е получил разрешение от Светлин Русев да носи брада

Това бе разкрито с документ от живописеца Иван Яхнаджиев, който показва подобна бележка, издадена на 7 февруари 1978 година. В нея пише, че Ателието на младия художник към Съюза на българските художници уверява, че че Иван Дончев Яхнаджиев е член на ателието, специалност „живопис“. „Художникът Яхнадиев работи активно и участвува с успех във всички тврочески мелоприятия на Съюза“, пише в бележката.

Поантата обаче идва след това.

„Настоящата бележка да му послужи пред органите на МВР-София, за да може художникът Иван Яхнаджиев да носи брада.“

По-долу следват три подписа на отговорния секретар на СБХ Калина Тасева, на секретаря на СБХ Стоян Стоянов-Течи и на председателя на СБХ Светлин Русев. Този случай може спокойно да кандидатства за една от най-големите идиотии по време на социализма. Но в краткия разказ няма нищо случайно. Светлин Русев и Калина Тасева колеха и бесеха сред художниците и сами определяха творбите на кои автори да бъдат откупувани, да бъдат показвани в изложбите и кои творци да бъдат обявявани за ненадеждни.

Факсимиле от уникалния документ, показан от Иван Яхнаджиев

 

 

Последни публикации