Ars longa, vita brevis

Ars longa, vita brevis

Бенчо Обрешков

Забравен ли е днес Бенчо Обрешков?

За Бенчо Обрешков е писано много, а оценките за него се обединяват изключително около определението „водач на модернизма“ в историята на българското изкуство от ХХ век. По думите на големия Кирил Кръстев изкуството на...

Recent posts

Google search engine

Popular categories