Ars longa, vita brevis

Ars longa, vita brevis

химн

Цветан Радославов криел години, че е автор на българския химн

Малко известен е фактът, че Цветан Радославов, който е автор на българския химн, е учител на цар Борис III, докато преподава в Първа софийска мъжка гимназия. Свидетелство за силното уважение, което бъдещият цар изпитвал...

Recent posts

Google search engine

Popular categories