Ars longa, vita brevis

Ars longa, vita brevis

Иван Б. Иванов

Преминаванията през времето на Иван Б. Иванов

През 2023 г. ни напуснаха мнозина от големите имена в съвременната ни история на изкуството – Любен Зидаров, Ставри Калинов, Любен Диманов. Тръгна си и Иван Б. Иванов. Пое последната си глътка въздух, докато...

Recent posts

Google search engine

Popular categories