Ars longa, vita brevis

Ars longa, vita brevis

монети

Нумизматът д-р Тенчо Попов: Фалшиви антики се разхождат на световния пазар

Между най-добрите световни експерти в нумизматиката е и нашия българин - д-р Тенчо Попов. Той е незаменим експерт в областта на средновековното българско, сръбско и късновизантийско монетосечене. Негови са хипотезите за монетите на Михаил...

Recent posts

Google search engine

Popular categories