Ars longa, vita brevis

Ars longa, vita brevis

склуптор

Пътуването във времето на Георги Миленов

Изложбата на Георги Миленов в галерия „Българи“ разкрива отново младия керамик като един от най-успешните представители на този жанр. Той излиза от утилитарността на троянската керамика и нейната пазарна конюнктура, и не само това....

Recent posts

Google search engine

Popular categories