Ars longa, vita brevis

Ars longa, vita brevis

„Строители на съвременна България“

Симеон Радев – градителят на нова България

„Нашата държава страда не толкова от слабите партии, колкото от некултурността на политическите мъже, които са неспособни да съзрат задачите, поставени от националното и обществено развитие на България.“ Днес тези думи звучат съвсем актуално,...

Recent posts

Google search engine

Popular categories