Ars longa, vita brevis

Ars longa, vita brevis

тетър

Непознатият Апостол Карамитев

Баща му е хамалин на пристанището в Бургас, а той е най-великият български актьор на XX век. Апостол Карамитев е сравняван с титани на европейския театър като Жерар Филип и с властелини на международното...

Recent posts

Google search engine

Popular categories