Ars longa, vita brevis

Ars longa, vita brevis

Тракийска гробница

Навършват се 80 години от откриването на Казанлъшката гробница

Гробницата е първият български обект, влязъл в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО  Казанлъшката гробница е открита случайно на 19 април 1944 година от войници, които копаели окоп в североизточната част на...

Recent posts

Google search engine

Popular categories