Ars longa, vita brevis

Ars longa, vita brevis

Васил Чакъров - ЧАК

НГ представя: 90 години от рождението на Васил Чакъров – ЧАК

Ретроспективната изложбата на Васил Чакъров (1934 - 2018), с предоставени от неговите наследници произведения, представя художника в областта на живописта, графиката и рисунката чрез акценти върху водещи цикли в неговото творчество. Въпреки дългата си и...

Recent posts

Google search engine

Popular categories