Ars longa, vita brevis

Ars longa, vita brevis

Венецианско стъкло на няколко века: Нова уникална находка край Бургас

Седмица по-късно е направена друга голяма находка край Ченгене скеле, Бургас.

112 цели и фрагментирани съдове от венецианско стъкло са открити по време на проучванията в залива Ченгене скеле край Бургас. Екипът на Националния исторически музей под ръководството на проф. д-р Иван Христов разкри красиво венецианско стъкло на няколко века, което вероятно е от потънал кораб, край бреговете на Бургас.

Подводната експедиция по изследване на залива се проведе през юни.

Находките ще се добавят към други 310 фрагментирани и цели съдове, открити в района от 2020-а насам.

В зоната със стъклени съдове плитчината е на дълбочина от -2 до -2,5 м, с площ от около 15 дка с каменисто дъно. Изказано е предположението, че е възможно стъклата да са изсипан товар от лодка или кораб по време на буря и силно вълнение, което допълнително е засилено от плитчината и стърчащите скали.

Вероятността останките на кораба, превозващ стъклените съдове, да е в близост до мястото на откриване на стъклените фрагменти е много голяма.

Основание за тази хипотеза ни дават откритите под вода няколко фрагмента от железни котвени вериги и силно фрагментирани керамични съдове носещи белези на керамично производство най-общо за Късното средновековие и Възраждането, заявяват от екипа на Националния исторически музей под ръководството на проф. д-р Иван Христов.

Новите находки са важен извор на информация за слабо изследваната тема за потреблението, търговията и производството на стъкло на Балканите през Късноосманския период, посочват от Регионалния исторически музей в Бургас.

До този момент е предложена хипотезата, че съдове най-вероятно са произведени в работилница на остров Мурано, Венеция, през втората половина на XVI в. или началото на XVII в.

Тук въпросът за точната датировка на стъклените предмети и вероятното корабокрушение остава открит още повече, че мястото около рифа не е допроучено.

Подводната експедиция обхвана още четири зони в залива Ченгене скеле. При изследванията на различни места са открити фрагменти от късноантични и средновековни амфори, както и части от керамични съдове.

Снимки: Регионален исторически музей – Бургас

Последни публикации