Ars longa, vita brevis

Ars longa, vita brevis

Греди Асса

Пътуванията на Греди Асса в търсене на истината

Казват, че пътешествието е движение в търсене на истината, на мир, на духовен център, на безсмъртие. За всичко това свидетелстват пътуванията на Одисей, Херакъл, Менелай, Салаад и на още толкова много други герои. Изходът...

Recent posts

Google search engine

Popular categories