Ars longa, vita brevis

Ars longa, vita brevis

красивото

Красивото и неговите измерения

Срещата с красивото според Кант е преживяване на особен вид радост. Красивото според него кара човешките възприятия и способности да затанцуват в хармония. В ежедневието нашето съзнание  е в постоянно напрежение – защото битката...

Recent posts

Google search engine

Popular categories