Ars longa, vita brevis

Ars longa, vita brevis

Силвия Богоева

Защото на сърцето облекло е лицето

„Бе лунна студена нощ. Алексей Иванич Романсов изтръска от ръкава си зеленото дяволче, внимателно отвори вратичката и влезе в двора. – Човекът – философстваше той, като заобикаляше помийната яма и пазеше равновесие — е...

Recent posts

Google search engine

Popular categories