Ars longa, vita brevis

Ars longa, vita brevis

Пътуването във времето на Георги Миленов

Изложбата на Георги Миленов в галерия „Българи“ разкрива отново младия керамик като един от най-успешните представители на този жанр. Той излиза от утилитарността на троянската керамика и нейната пазарна конюнктура, и не само това. Проследявайки до тук пътя му, смея да твърдя, че се е предпазил от саморепликиране на собствените си постижения, предлагайки нови теми, мотиви и пластични решения извън познатите конвенции на жанра. Така в сериите „Конници“, „Истукани“, „Глави“ чрез характерна иконографска стилистика Георги Миленов ни отвежда както към предхристиянската стилистика, така и към нашето съвремие.

В древната митология първичната материя се отъждествява с глината, от която Бог създава подредения свят – от Хаоса. Не случайно Георги Миленов избира за своето творчество именно глината. Неговите архетипни образи и идоли, вкоренени в културната ни памет, пътуват не само въобще във времето, а и в традициите на медитеранските народи. Преди няколко години изложбата му в Рим предизвика преки асоциации с етруското, а у нас с тракийското изкуство.

Още нещо съществено носят творбите на Георги Миленов. Визуалните стилистични препратки обогатяват поетико-асоциативния наратив, без обаче да губят непосредствеността на образното им внушение. А това отваря възможността за диалог с публиката, излизащ от търсения такъв в част от творбите му. Говоря за великолепната серия „Чинии“, където седнали около маса двойки или групи общуват.

Млад и самоуверен, с разпознаваема лаконична образна система, наситена със смисли, Георги Миленов приканва любителите на изкуството да направят своя прочит на творбите му в галерия „Българи“.

Аксиния ДЖУРОВА

Последни публикации